Home » Czeka: Funkcjonariusze Czeki, Feliks Dzier y Ski, Awrientij Beria, Pawe Sudop Atow, Niko Aj Bu Ganin, Iwan Popaszenko, Michai by Source Wikipedia
Czeka: Funkcjonariusze Czeki, Feliks Dzier y Ski, Awrientij Beria, Pawe Sudop Atow, Niko Aj Bu Ganin, Iwan Popaszenko, Michai Source Wikipedia

Czeka: Funkcjonariusze Czeki, Feliks Dzier y Ski, Awrientij Beria, Pawe Sudop Atow, Niko Aj Bu Ganin, Iwan Popaszenko, Michai

Source Wikipedia

Published August 3rd 2011
ISBN : 9781232688433
Paperback
42 pages
Enter the sum

 About the Book 

?r d?o: Wikipedia. Strony: 41. Rozdzia?y: Funkcjonariusze Czeki, Feliks Dzier?y?ski, ?awrientij Beria, Pawe? Sudop?atow, Niko?aj Bu?ganin, Iwan Popaszenko, Michai? Frinowski, Niko?aj Prokopiuk, Juwieljan Dawidowicz Sumbatow-Topuridze, StiepanMore?r d?o: Wikipedia. Strony: 41. Rozdzia?y: Funkcjonariusze Czeki, Feliks Dzier?y?ski, ?awrientij Beria, Pawe? Sudop?atow, Niko?aj Bu?ganin, Iwan Popaszenko, Michai? Frinowski, Niko?aj Prokopiuk, Juwieljan Dawidowicz Sumbatow-Topuridze, Stiepan Morozow, Jakow Sieriebrianski, Wasilij Zarubin, Gienrich Jagoda, Dmitrij Miedwiediew, W?adimir Diekanozow, Stanis?aw Redens, SZON, W?adimir Szarapow, So?omon Milsztejn, Arv?ds Pel e, Jakow Blumkin, J?nis B?rzi, Wasilij B?ochin, Niko?aj W?asik, Wsiewo?od Mierku?ow, J zef Unszlicht, Pawe? Zielenin, Iwan Cziczajew, Jakow Jurowski, Rafai? Bekker, ?awrientij Canawa, Siergiej Sawczenko, Moj?esz Uricki, Wasilij Czernyszow, Siergiej Ogolcow, Solomon Mogilewskij, Naftali Frenkel, Siergiej Szpigelglas, P?teris Stu?ka, Jakow Dawtian, Myko?a Skrypnyk, Stanis?aw Mertens, Wiaczes?aw Mien?ynski, Siemion Ara?ow, Abram S?ucki, Warwara Jakowlewa, Artur Artuzow, Myko?a Chwylowyj, Niko?aj Gimpel, Michai? Trilisser, Siergiej Goglidze, Wasilij Ulrich, Wiktor Nasiedkin, Jakow Agranow. Fragment: Feliks Dzier?y?ski ros., ps. partyjne: Jacek, Jakub, Franek, Astronom, J zef, Doma?ski (ur. 11 wrze?nia 1877 w Oziemb?owie, w Puszczy Nalibockiej, zm. 20 lipca 1926 w Moskwie) - polski i rosyjski dzia?acz socjalistyczny i komunistyczny, tw rca i szef pierwszych sowieckich organ w bezpiecze?stwa: Czeka, GPU i OGPU, symbol terroru w rewolucyjnej i porewolucyjnej Rosji, zyska? przez to miano ?elazny Feliks, Krwawy Feliks i Czerwony Kat. Uwa?any za jednego z tw rc w pa?stwa radzieckiego. Feliks by? synem nauczyciela fizyki i matematyki, Edmunda Dzier?y?skiego i Heleny z Januszewskich. Poza nim Dzier?y?scy mieli jeszcze 3 c rki i 5 syn w: Aldon? (1870-1966), Jadwig? (1871-1949), Wand?(1878-1892), Witolda (1867-1868), Stanis?awa (1872-1917), Kazimierza (1875-1943), Ignacego (1879-1953) i W?adys?awa (1881-1942). Ojciec zdoby? wykszta?cenie na petersburskich uczelniach jako kandydat nauk, pe?ni? w roku 1869 urz?d...